ANAYASA DEĞİŞİKLİK MADDELERİNE NEDEN HAYIR DİYORUM (10) | Akcakoca Gazetesi

SON DAKİKA

ANAYASA DEĞİŞİKLİK MADDELERİNE NEDEN HAYIR DİYORUM (10)

Bu haber 22 Mart 2017 - 11:42 'de eklendi ve 71 kez görüntülendi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE NEDEN HAYIR DİYORUM (10) 

 

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin onuncu   maddesine  ilişkin hayır gerekçelerimi yazacağım.

10.madde  ile yürürlükteki anayasanın Cumhurbaşkanına vekillik etme başlıklı 106.maddesi değiştirilmektedir.

 

ŞİMDİKİ ŞEKLİ

106.maddeye göre özetle; Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde kendisine TBMM Başkanı vekillik eder. Ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. ( detaylı incelemek isteyenler aşağıdaki linki tıklayarak  Anayasa’nın 106. maddesini okuyabilirler. https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm -İbrahim Bilgin)

 

DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ

Anayasanın 106 maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar” ile ilgili düzenleme yapılıyor.

“Metin çok uzun olduğu için Daha detaylı incelemek isteyenler aşağıdaki linki tıklayarak ilgili değişiklik metnini okuyabilirler.http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx

 

Bu değişiklikle, hükümeti kuran Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir, Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde 45 gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar CB yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet eder ve CB ait yetkileri kullanır.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar; milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından (Yani 18 yaşını bitirmiş, en az ilkokul mezunu, askerlikle ilişiği olmayanlar) Cumhurbaşkanı tarafından atanır,  Cumhurbaşkanına karşı sorumludur, TBMM üyeleri arasından seçilmişlerse vekillikleri düşer,  görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla (yani 400 oy)  yüce divana sevk edilirler

.

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri, teşkilat yapısı CB kararnamesi ile düzenlenir.

 

Cumhurbaşkanına vekalet edecek kişinin seçimle gelmemesi, yardımcılarının sayısının belirlenmemiş olması,  tek kişinin eline tüm güçlerin verildiği iddiamızı doğrulamaktadır.

 

Bu düzenleme ile Cumhurbaşkanı, Azerbaycan’da olduğu gibi eşini,18 yaşını doldurmuş yeğenini, veya bağlı olduğu siyasi partinin  81 il başkanını yardımcısı olarak atayabilir.

Başkan kendisine kimin vekalet edeceğini  belirleyemeden aniden hastalanırsa bu sayısı fazla başkan yardımcılarından kimin cumhurbaşkanına vekalet edeceği  nasıl belirlenecektir belli değildir. Ya da 18 yaşını bitirmiş bir genç yardımcı Cumhurbaşkanına vekalet etmek üzere atandığında cumhurbaşkanına ait tüm yetkileri kullandığından askerliğini yapmamış bu genç, başkomutan olarak Genelkurmay başkanına komutanlık edecek, milli güvenlik  gibi memleket için hayati  konularda kararlar alacaktır.  

 

Yazısından hep yararlandığım Prof Dr. Selin Esen’in bu konudaki açıklamaları tüm gerçekleri göz önüne sermektedir. “ Geçici ya da kısa bir süre için bile olsa cumhurbaşkanının bütün yetkilerini tek başına kullanabilecek olan cumhurbaşkanı yardımcısının doğrudan ya da dolaylı olarak seçimle belirlenmemiş olması, yürütme erkinin demokratik meşruiyetini ortadan kaldırıyor. Oysa ki başkanlık sisteminde bu meşruiyeti sağlamak için başkan yardımcısı başkanla birlikte seçilir.

Cumhurbaşkanına tanınan önemli yetkilere örnek olarak, cumhurbaşkanının yürütme alanını hemen hemen sınırsız ve denetimsiz biçimde düzenleyebilmesi verilebilir. Gerçekten de, teklife göre, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından atar ve görevlerine son verir. Üst kademe yöneticilerini atama yetkisi de cumhurbaşkanına tanınıyor. Cumhurbaşkanınca yapılan atamalar TBMM ya da başka bir organın denetimine ya da onayına bağlı tutulmuyor. Oysa ki, bütün demokratik başkanlık sistemlerinde başkanın bakanlar da dahil olmak üzere, üst kademe kamu yöneticileri için yaptığı atamalar mutlaka parlamento tarafından denetlenir.”

             Bizde bu denetleme yapılmadığı  için BU REJİM, GÜÇLER AYRILIĞI REJİMİ DEĞİL GÜÇLERİ BİR KİŞİNİNELİNDE TOPLAMA REJİMİDİR.

Bu açıklamalar ışığında 10.madde nedeniyle de  anayasa değişikliklerine HAYIR diyorum.