Anayasa Değişiklik Maddelerine Neden HAYIR Diyorum (15) | Akcakoca Gazetesi

SON DAKİKA

Anayasa Değişiklik Maddelerine Neden HAYIR Diyorum (15)

Bu haber 04 Nisan 2017 - 9:02 'de eklendi ve 65 kez görüntülendi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair  6771 sayılı Kanuna neden hayır dediğimi açıkladığım yazı serimizde  bugün sıra    on beşinci maddede.

  1. madde ile 2709 sayılı şimdiki anayasanın bütçenin hazırlanması ve uygulanması başlıklı 161.maddesi değiştirilmektedir.

Bütçeyle ilgili olarak da anayasanın bütçenin görüşülmesi başlıklı  162.maddesi, bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları başlıklı 163.maddesi, kesin hesap başlıklı 164 maddesi  değişikliğin on altıncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmaktadır.

ŞİMDİKİ HALİ:  Anayasanın 161-162-163-164 maddelerinde  özetle: Devletin ve kamu iktisadi teşekkülleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır.

Bakanlar kurulu merkezi yönetim bütçe tasarısı ile milli bütçe tahminlerini gösterir raporu mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM sunar. Bütçe komisyonunun kabul edeceği metin  TBMM  görüşülür ve karara bağlanır. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçede değişiklik yapma yetkisi verilemez. Maddelerin  metni  çok uzun olduğundan  tamamını aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz. (https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm)

DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ. Özetle : Başlığı “bütçe ve kesin hesaptır”. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini TBMM sunar. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulmaması halinde  geçici bütçe kanunu çıkarılır,geçici bütçe kanununun çıkarılamaması durumunda  yeni bütçe kanunu  kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır.( Değişikliğin tamamını okumak için:   https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6771.html)

Yürürlükteki  anayasada bütçe  hükümet üyesi bakanların imzaları ile kanun tasarısı olarak meclise sunuluyor. Değişiklikle  tek adam rejimine geçildiği için  bütçe, kanun teklifi olarak cumhurbaşkanınca meclise sunuluyor.

Teklifte eleştirilecek en önemli düzenleme “şu an mecliste olan bütçe hakkını da partili cumhurbaşkanına devretmesi” ve Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması durumunda bir önceki yılın bütçesinin yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanacak olmasıdır. BU DÜZENLEMEYLE CUMHURBAŞKANI TBMM ONAYI OLMAKSIZIN HARCAMA YAPABİLECEKTİR. . “Bütçenin kabulü ve denetimi bütün parlamentoların en eski ve önemli yetkilerinden biridir. Teklif, getirdiği bu düzenlemeyle TBMM’nin en etkili denetim araçlarından birini işlevsiz hale getiriyor. Böylece, cumhurbaşkanının TBMM’yle uzlaşma aramasına da ihtiyaç kalmıyor”

Bu durumda 15.madde nedeniyle de  anayasa değişikliğine hayır diyorum.

.