AYGÜLER:"AKÇAKOCA BELEDİYESİ, ELİNİ HALKIN CEBİNDEN ÇEK!" | Akcakoca Gazetesi

SON DAKİKA

AYGÜLER:”AKÇAKOCA BELEDİYESİ, ELİNİ HALKIN CEBİNDEN ÇEK!”

Bu haber 21 Aralık 2017 - 14:58 'de eklendi ve 103 kez görüntülendi.

Akçakoca Belediyesinin abonelere gönderdiği su sayaçlarının değiştirilmesine yönelik zorunluluk tebligatı ve devamında Yargıtay’ın ”sayaç seçimleri aboneye bırakılmalıdır” yönündeki kararının ardından, konuya yönelik bir açıklamada Akçakoca Tüketici Hakları Derneği’nden geldi.

Dernek Başkanı Mehmet Emin Aygüler’in basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği üzere Akçakoca Belediye Meclisi, 04.11.2017 tarih ve 2009/101 no’lu kararı ile ilçede ön ödemeli sayaç sistemine geçilmesi kararını almıştır. Belediye, bu karardan hareketle 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu ile 8 Mayıs 2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Orman ve Su İşleri Bakanlığı İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğini dayanak göstererek Akçakoca’da 10 yıllık damga süresini dolduran su sayaçlarının, ön ödemeli sayaçlar ile değiştirilmesi zorunluluğu getirmiştir.

Alınan bu karar, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu’na aykırıdır. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu, ölçü aletlerinin belirli aralıklarla(10 yıl) periyodik olarak muayenesini zorunlu tutmaktadır. Belediyenin bu konuda yapması gereken, 10 yılını dolduran sayaçları, periyodik muayeneye göndermek, bir bozukluk varsa tamir ettirip tamir ücretini vatandaştan almaktır. Belediyenin bu işi yapmayıp sayaçları değiştirmek istemesi, görevi ihmal suçunu oluşturmaktadır.

Alınan bu karar İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği’ne aykırıdır. 8 Mayıs 2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Orman ve Su İşleri Bakanlığı İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği, bütün sayaçların düzenli olarak bakımının ve kalibrasyonunun yapılması veya yenilenmesi; ölçüm hassasiyeti düşük, ölçüm hassasiyetini kaybetmiş ve 10 yıldan eski sayaçların, su kalitesine, kullanım maksadına ve günün teknolojisine uygun, ölçüm hassasiyeti yüksek sayaçlar ile değiştirilmesi sağlanır demektedir. Belediyenin su sayaçlarını, kalibrasyon ve bakımını yapmayıp 10 yılını dolduran sayaçları değiştirmek istemesi kanuna ve yönetmeliğe aykırıdır. Yönetmelik, ölçümü düzgün yapmayan sayaçların değiştirilmesini önermektedir. Kaldı ki 10 yılını doldurmuş tüm sayaçların değiştirilmesinden bahsetmemektedir.

Alınan bu karar 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’na aykırıdır. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 6. Maddesi

3.fıkrası, ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa, bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz demektedir. Belediye su abonelerini, ön ödemeli sayaç alması yönünde zorlayamaz.

Alınan bu karar Yargıtay kararlarına da aykırıdır. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin E: 2014/16784 K: 2015/12327 no’lu kararında kartlı sayaç aboneliğinin iptali ile mekanik yani tüketimden sonra okumalı sayaç sisteminin esas alındığı aboneliğe geçmeyi talep ettiği olayda, davalı idarenin tek taraflı olarak çıkarttığı yönetmeliği gerekçe göstererek ön ödemeli sayacı zorunlu tutmasının hem Türk Borçlar Kanununa hem de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasaların ruhuna, lafzına, düzenleme amaçlarına ve temel tüketici hakları ile hukukun genel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği gözetilmelidir demektedir. Yargıtay, bu kararında sayaç seçiminin (kartlı, ön ödemeli veya mekanik, faturalı, okumalı) aboneye bırakılması gerektiği yönünde karar almıştır.

Akçakoca Belediyesi, kanuna, yönetmeliklere ve Yargıtay kararlarına açıkça aykırı kararını tebliğ etmek üzere su faturası ile birlikte bir uyarı yazısını abonelerine vererek olayı bir oldu bittiye getirmek istemektedir.

Akçakoca Belediyesi’nin ve belediye meclisi’nin aldığı bu karar yasadışıdır. Yapılmak istenen soygun ve vurgundur. Belediye, aldığı bu kararla sayaç firmalarını zengin etmeyi amaçlamaktadır. Başkan Cüneyt Yemenici’yi ve Belediye Meclisi’ni buradan uyarıyorum. İleride görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanmak istemiyorsanız, bu kararı hemen geri çekin, halkı rahat bırakın. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Mehmet Emin AYGÜLER

Tüketici Hakları Derneği

Akçakoca Temsilciliği başkanı