KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER | Akcakoca Gazetesi

SON DAKİKA

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Bu haber 08 Eylül 2018 - 15:08 'de eklendi ve 107 kez görüntülendi.

Yaşanacak bir Dünya için SES VER !

Dünyada yaşamın sürmesi için temiz suya ve temiz havaya ihtiyacımız var. İklimin giderek ısındığını, havanın ve suların kirlendiğini fark eden bilim insanları, Küresel İklim Değişikliğine Yol Açan Etkenlere karşı acil önlem alınması gerektiğini ileri sürmektedirler.

8 Eylül tarihinde, dünyanın dört bir yanında kentlerde, mahallelerde, sesimizin çıktığı her yerde iklim değişikliğine karşı yapılan etkinliklere biz de Akçakoca’dan ses veriyoruz!

Bu eylem gününün amacına uygun olarak; aşırı iklim olaylarıyla ülkemizi de esir alan ve küresel bir krize dönüşen iklim değişikliğine karşı yerel yönetimleri bir an önce harekete geçmeye çağırıyor ve yerel yönetimleri fosil yakıtlara dayanmayan / fosilsiz bir gelecek inşa etme sözü vermesini talep ediyoruz. Adil, yaşanabilir bir gezegen için değişimin tepeden inme bir şekilde gerçekleşmeyeceğini biliyoruz, bu yüzden 8 Eylül’de dünyanın dört bir yanında iklim için ses veriyoruz!

 

Termik santrallerden vazgeçilmesini, yenilebilir enerji kaynaklarına yönelinmesini, ormanlık alanların korunmasını, yeşil alanların arttırılmasını talep ediyoruz.

İklimin değişmesi demek; havaların giderek ısınması, mevsimlerin yok olması, su kaynaklarının tükenmesi, havanın kirlenmesi demek. Bu değişiklik durdurulmazsa gezegenimizdeki canlı yaşamını tehdit etmektedir.

İklim değişikliğinin nedeni küresel ısınmadır. Atmosfere yayılan karbondioksit, metan ve su buharı gibi sera gazlarının soğurulamaması, ısının anormal bir şekilde artmasına sebep olmaktadır. Küresel ısınmayı arttıran ise beşeri faaliyetlerdir.

Başta kömürle çalışan termik santraller olmak üzere, betonlaşmanın artması, ormanların yok edilmesi, ot ilaçları, kimyasallar doğal dengeyi bozuyor. İklimin değişikliği sadece küresel ısınmaya değil; Doğal dengenin bozulmasına, kuraklığın artmasına, bazı canlı türlerinin yok olmasına, deprem ve sel felaketlerine yol açacak güçte bir potansiyel tehlike taşımaktadır.

Akçakoca gibi sanayisi yatırımları olmayan bir yerde bile son 15 yılda iklim değişikliğinin yarattığı sonuçlar araştırılsa, çarpıcı verilere ulaşmak mümkün. Ormanları azaltarak, betonlaşmaya yatırım yaparak, yeşil alanlarda bolca ot ilacı kullanarak, olumsuz gidişe katkı sunduğumuz ortada. Üreticinin felaket olarak gördüğü, Fındık ve meyve ağaçlarının beyaz kelebek istilasına uğramasının en önemli nedeni kullanılan pestisitlerdir. Bu kimyasal ilaçlar yararlı böcek türlerini de yok etmiştir. Peki kullanılan bu ilaçlar sadece kullanılan toprakta mı kalıyor? Tabii ki hayır, su kaynaklarımıza, denizlerimize ulaşıyor, sularımızı ve denizlerimizi de kirletiyor.

İklim değişikliğini önlemek için; Devletler, fosil yakıtlardan vazgeçmeli, yenilebilir kaynaklara yönelmelidirler. Var olan yeşil alanlar korunmalı, orman yangınlarına karşı ciddi önlemler alınmalıdır. Bireyler olarak yapabileceklerimiz ise; bu konuda duyarlılık oluşturmalı, Kimyasal ve evsel atıkları ayrı bir şekilde depolamalı, kimyasal ürünler kullanımından vazgeçmeliyiz. Bireysel olarak her türlü israftan kaçınmayı suyu ve elektriği tasarruflu kullanmayı alışkanlık edinmeliyiz.

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİNMELİDİR!

Güneş, Rüzgar, Jeotermal enerji, Dalga Enerjisi, Gelgit Enerjileri,Akıntı Enerjileri

Hidrojen enerjileri vb. yeni arayışların ve yatırımların yapılması gelecek nesillerimize bırakacağımız en doğru miras olacaktır.

BETONLAŞMA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BİR DİĞER SEBEBİDİR.

Ormanların yakılarak, yerine binaların yapılması oksijen kaynaklarımızı tüketmektedir. Bu konuda önlem almak ve Beton ve asfalta dayalı yolların sera etkisini azaltacak şekilde planlanması, binaların yeşil alanlarla uyumlu olması, yeni ekolojik bina tasarımlarının desteklenmesi acil bir zorunluluktur.

İklim değişikliği tehlikeli boyutlara doğru ilerlemektedir; Su kaynakları azalmakta, tarım arazileri tükenmekte, bunun sonucu gıda üretimi azalmaktadır. Afrika’da insanlar açlık ve susuzlukla mücadele etmektedirler.Bu tehlikenin bizim kapımızı çalması çok uzak değil. Eğer bugünden önlem almazsak bizleri seller, fırtınalar, aşırı sıcaklık ve kuraklık bekliyor.

İklim değişikliği sonucu değişime ayak uyduramayan birçok bitki ve hayvan nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Karınca misali yangına taşıdığımız su yangını söndürmeye yetmese de; tarafımız belli olsun diye, doğadan, yaşamdan, gezegenimizdeki hayatın devamından yana olduğumuz için, gelecek kuşaklara güzel bir dünya bırakmak için, iklim için ses veriyoruz.

http://: https://www.wwf.org.tr/www.iklimicnsesver.org