Maddelerin Tümüne Neden HAYIR Diyorum | Akcakoca Gazetesi

SON DAKİKA

Maddelerin Tümüne Neden HAYIR Diyorum

Bu haber 14 Nisan 2017 - 12:54 'de eklendi ve 52 kez görüntülendi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNE NEDEN HAYIR DİYORUM?

Daha öncesinde bir çok maddeleri değişen, 12 eylül faşist darbesi sonucu yapılan 1982 anayasasının bir gün tamamen değişip demokratik bir anayasaya kavuşacağımızın düşünü kurarken, karşımıza yürürlükteki anayasadan  daha baskıcısı, sadece sistemi değil parlamenter rejimi de kaldıran, demokrasiyi sekteye uğratan, tek adam rejimine yol açan bir anayasa değişikliği çıktı. Temel hak ve özgürlüklerin kararnameler ile kısıtlandığı, Hayır diyenlerin üzerinde çeşitli bahanelerle baskıların yapıldığı Olağanüstü hal şartlarında halkoylamasına gidilmesini yanlış buluyorum. Anayasalar toplumsal sözleşmeler olduğu için en geniş mutabakatla hazırlanıp kabul edilmelidir.

Bu anayasa değişikliğine neden hayır dediğimi; 18 maddeyi tek tek ele alarak akcakocagazetesi.com ve akcakocatv.com internet sitesinde yazı dizisi olarak anlattım.

Bu son yazımda neden hayır dediğimi özetlemek istiyorum;

Bu değişikliğin nedeni, demokratik bir anayasa yapmak değil, kendilerinin de itiraf ettiği gibi Türk işi Başkanlık rejimini getirmektir.

Ettiği tarafsızlık yeminine rağmen, Cumhurbaşkanının taraflı olmasını ve bir partinin genel başkanı olmasını doğru bulmuyorum.  Cumhurbaşkanı benim de başkanım olmalıdır.

Cumhurbaşkanı, bu değişiklik ile; sayı sınırlaması olmaksızın seçilmemiş herhangi bir kişiyi belki de eşini, çocuğunu,  damadını yardımcı veya bakan olarak atama yetkisi olacak. Hastalık, yurt dışına çıkış ya da ölümü gibi durumlarında, halkın seçmediği bir cumhurbaşkanı yardımcısı ülkenin başına geçebilecektir. ( Şimdi ise seçilmiş olan, T.B.M.M. Başkanı vekalet ediyor.)

Meclisin yetkileri azaltılırken, bütün yetkiler cumhurbaşkanına verilmekte, Meclisin en büyük denetim yolu olan güven oylaması, gensoru ve sözlü soru sorma hakkı kaldırılmaktadır.

Cumhurbaşkanı, hem meclisin,  hem başbakanın, hem bakanlar kurulunun yetkilerini tek adam olarak kendisinde toplayacak. Cumhurbaşkanı, kendini yargılama yetkisine sahip tek mahkeme olan anayasa mahkemesinin 15 üyesinden 12 sini bizzat atayacak, 3 üyeyi de genel başkanı olduğu parti aracılığı ile meclise seçtirecek. Hakim ve savcıları atayan, görevden alan, görev yerini değiştiren Hakimler Savcılar Kurulunun 13 üyesinden 6 sını bizzat, 7 sini ise, çoğunluğu elinde bulundurduğu TBMM seçtirecek. Cumhurbaşkanının hem partisinin il başkanını hem valiyi, hem de HSK vasıtasıyla mahkeme heyetini atayacak.

%51 ile seçilmiş Cumhurbaşkanına, yüzde yüz oy ile seçilmiş meclisi feshetme, olağanüstü hal ilan etme ve OHAL süresince, temel hak ve özgürlükleri de kısıtlayan kararnameler çıkarma, tek başına ülkeyi yönetme yetkisini vermeye hayır!

Cumhurbaşkanının,  vergilerimizden oluşan bütçenin gelirini nerelere harcayacağına tek başına karar vermesine hayır!

Cumhurbaşkanı 18 yaşını doldurmuş, askerliğini yapmamış birini cumhurbaşkanı  yardımcısı olarak atayabileceğinden, bu yardımcının  gerektiğinde başkomutan sıfatıyla genelkurmay başkanına emir vermesine hayır!

Suç işleyen cumhurbaşkanının, yüce divana sevk edilip yargılanabilmesini zorlaştıran, 400 milletvekili imzasının olması şartına hayır!

Cumhurbaşkanına, istediği şekilde kamu tüzel kişiliği kurma ve devletin yapısını değiştirme yetkisi verilmesine hayır!

Parti Genel başkanı ve taraflı Cumhurbaşkanının partisinin milletvekillerini, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanları,   Valilerden kaymakamlara, Yüksek öğrenim kurulu başkanından, Devlet denetleme kurulu üyelerine kadar devletin tüm bürokratlarını, Hakim ve savcılar kurulu vasıtasıyla tüm hakim ve savcıları, anayasa mahkemesi üyelerini  atamasına, görevden almasına ve tüm bu kararları tek başına vermesine, hayır diyorum.

Ve nihayetinde 15 yıllık iktidarları döneminde, istedikleri her şeyi yapma imkanları varken ve yapmışlarken, halen terörü bitirmek, güçlü Türkiye gibi söylemlerle Evet propagandası yapanlara;

“ bu dediklerinizi yapmak için sizi engelleyen herhangi bir husus mu vardı da yapmadınız” diyerek Hayır diyorum. Çocuklarının geleceğini düşünen,  eşit, özgür yurttaşlar olarak yaşamayı isteyen, tek adam diktatörlerinin kan gölüne çevirdiği Ortadoğu ülkelerine benzemek istemeyen, pozitif bilimlerle yetişmiş bireylerin güçlü Türkiye’yi yaratabileceğinin bilincinde olan, adalet duygusunu yitirmeyen ve ülkemizin huzur içinde bir bütün olarak kalmasını isteyen herkesin referandumda HAYIR diyeceğini umuyor, sonucun hayırla sonuçlanmasını diliyorum.