YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ BEKLENTİLER ÜZERİNE | Akcakoca Gazetesi

SON DAKİKA

YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ BEKLENTİLER ÜZERİNE

Bu haber 27 Ağustos 2018 - 10:47 'de eklendi ve 149 kez görüntülendi.

Yerel yönetim seçimleri yapılmadan önce, yerel yönetimlerin başkanlık sistemine uyarlanmasının tartışıldığını ve böyle bir beklenti içine girildiğini görmekteyiz.

Önümüze henüz bir taslak çıkmadığına göre bu konuda bir şey söyleyemiyoruz. Bu nedenle; Nasıl bir beklentimiz olduğunu kısaca anlatmaya çalışayım:

Yerel Yönetim Sistemi, ister başkanlık isterse eski yönteme göre oluşturulsun, öncelikle halkın katılımının doğrudan kendini hissettireceği bir biçimde olmalıdır.

Belediye Başkanını ve meclisi seçtikten sonra, 5 yıl boyunca halkın alınan kararlara hiçbir şekilde etkisi olmamaktadır. Bu durum bir kentin çehresinin geri dönüşümsüz olarak değişmesi için çok uzun bir süredir. Ve bu değişimin, genellikle Kentin dokusunun bozulması üzerine olduğunu hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz. Yapılan iyi hizmetler bir tarafa, betonlaşmayı arttıran yapılaşmadan geri dönüş mümkün olmuyor.

Bu nedenle; Kent ile ilgili önemli kararlar alınırken halka sormanın ve görüş almanın önemli olduğunu düşünüyor ve eğer yeni bir sistem gelecekse buna göre olmasını bekliyoruz.

2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. 76. ve 77. maddelerinde yer alan hususların daha da detaylandırılarak, bu konuda oluşturulacak birimlerin daha bağımsız ve belediye yönetimine yaptırımı olan bir yapıya kavuşturulmasını istiyoruz.

“Hemşehri hukuku”

MADDE 13. — Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur.

Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır.

 Kent konseyi

MADDE 76. — Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.

Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Belediye hizmetlerine gönüllü katılım

MADDE 77. — Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.

Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usûl ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

O şehirde yaşayan insanların kente sahip çıkmasını sağlayacak, katılımcı, demokratik ve şeffaf yönetim anlayışı ile geleceğimizi daha iyi oluşturabileceğimize inanıyorum.

                                                    Nermin Alpay

                                                    Yaşam Hakkı Savunucusu

Nermin Alpay
Nermin Alpaynermin.alpay@gmail.com